Healthy Diet by Kairali | Kairali on Relacja Magazine

0 Shares

Relacja, a renowned magazine that circulates outside India, had published an article where it had mentioned about Kairali‘s Ayurvedic services and cuisines that has given a world-class popularity and fame. For its authenticity and true essence of Ayurvedic principles and texts, Kairali has received such a height. the World Health Organization, in the year 1979 had officially recognized Ayurveda to be one of the concepts of health and therapy. As per the article published in the Magazine, an excerpt from it says as follows:

AYURVEDA I JOGA ? PRZYJACIELE DIETY

Indie maja przewage nad innymi kulturami gastronomicznymi ze wzgledu na scisly zwiazek medycyny ajurwedyjskiej i praktyki jogi z dieta i kulinariami. Cale poludnie Indii jest wegetarianskie, a Ajurweda zostala potraktowana nie jak medycyna ludowa, ale jako wazna czesc glwnego nurtu higieny fizycznej i psychicznej. Ten jeden z najstarszych systemw leczniczych, zostal w 1979 r. oficjalnie uznany przez Swiatowa Organizacje Zdrowia za jedna z koncepcji zdrowia i terapii. Ajurweda jest starohinduska sztuka leczenia, ale przede wszystkim sztuka zachowania pierwotnej rwnowagi organizmu, czyli zdrowia. Medycyna spotyka sie w niej z psychologia i filozofia. Odwiedzilam Kairali ? Aurvedic Healing Village w Palakkad, dokad od prawie 30 lat przyjezdzaja glwnie ludzie Zachodu wydrenowani przeciazeniem, praca, zla dieta, stresem i uzywkami. W sprawnych rekach ajurwedyjskich masazystw odzyskuja rwnowage. Juz sam usmiech pieknej recepcjonistki w sari witajacej goscia przy szmerze fontanny w domku polozonym posrd bananowcw i palm kokosowych koi i obiecuje relaks. To wlasciwie szpital, ale kto by nie chcial byc w takim miejscu, gdzie bujna roslinnosc przywabia motyle, joge cwiczy sie przy spiewie ptakw, a na posilek idzie sie sciezka wzdluz strumyka. Kucharz gotuje tu prosto, laczac w kazdym posilku szesc smakw ajurwedyjskich z zywiolami: slodki z woda i ziemia, slony z ogniem i woda, kwasny z ziemia i ogniem, ostry ? z powietrzem i ogniem, gorzki z eterem i powietrzem, a cierpki z ziemia i powietrzem. Poniewaz lekarze ajurwedyjscy zajmuja sie zdrowiem, a nie choroba, placi im sie, gdy ludzie sa zdrowi, a nie chorzy. Perfekcyjna sluzba zdrowia.”

Now this excerpt can be understood in the following way:
AYURVEDA AND YOGA-FRIENDS OF DIET

India has an advantage over other gastronomic cultures due to the close relationship between Ayurvedic medicine and the practice of yoga with diet and culinary. The entire south of India is mostly vegetarian, and Ayurveda has been treated not as folk medicine, but as an important part of the mainstream physical and mental hygiene. This, one of the oldest healing systems, in 1979, was officially recognized by the World Health Organization as one of the concepts of health and therapy. Ayurveda is an ancient Hindu art of healing, but above all, the art of preserving the original balance of the bodyor health. Medicine meets psychology and philosophy in it. I visited Kairali -The Ayurvedic Healing Village in Palakkad, where for almost 30 years, mainly Westerners came, drained by overload, work, poor diet, stress and stimulants. In the efficient hands of Ayurvedic masseurs, they regained their balance. This retreat provides a soothing environment starting from the smile of a beautiful receptionist in a sari welcoming a guest at a murmur of a fountain in a house located among banana trees and coconut palms to the Ayurvedic treatments and therapies that promises relaxation. It’s actually a hospital, but who would not want to be in a place with lush vegetation that lures butterflies, yoga exercises in the midst of singing birds, and a meal besides the stream. The cook prepares food straight from the organic garden combining six ayurvedic flavours with elements in each meal: sweet with water and earth, salty with fire and water, sour with earth and fire, sharp with air and fire, bitter with ether and air, and tart with soil and air. Because Ayurvedic physicians deal with health, not illness, they pay them when people are healthy and not sick. A perfect health service indeed.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *